Profil zadavatele: Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7
IČ: 70837627
Www: https://www.uoou.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 60063329
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena