Profil zadavatele: Město Milovice

Adresa: Nám. 30. června 508, 289 24, Milovice nad Labem
IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453
Evidenční číslo na ISVZUS: 213452
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena