Profil zadavatele: Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

Adresa: Kozelkova 123, 503 51, Chlumec nad Cidlinou IV
IČ: 62695398
DIČ: CZ62695398
Email: zeman@chlumecnc.cz
Www: http://zschlumecnc.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: Z2017-030828
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena