Profil zadavatele: Město Štětí

Adresa: Mírové náměstí 163, 411 08, Štětí
IČ: 00264466
DIČ: CZ00264466
Email: mesto@steti.cz
Www: http://www.steti.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 215409
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena