Profil zadavatele: Město Štětí

Adresa: Mírové náměstí 163, 411 08, Štětí
IČ: 00264466
DIČ: CZ00264466
Www: http://www.steti.cz/
Evidenční číslo na ISVZUS: 215409
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena