Profil zadavatele: Městská část Praha-Křeslice

Adresa: Štychova 2, 104 00, Praha-Křeslice
IČ: 00240389
Evidenční číslo na ISVZUS: 489040
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena