Profil zadavatele: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Adresa: K Milíčovu 674, 149 00, Praha 4
IČ: 61388424
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena