Profil zadavatele: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Adresa: Letenská č.p.4, 118 01, Praha
IČ: 67985912
DIČ: CZ67985912
Email: pulcova@arup.cas.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 355563
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena