Profil zadavatele: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Adresa: Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
Email: pvs@pvs.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 215060
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena