Profil zadavatele: Obec Stříbrnice

Adresa: Stříbrnice 91, 752 01, Stříbrnice
IČ: 00636592
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena