Profil zadavatele: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Adresa: Roškotova 1225/1, 142 00, Praha 4
IČ: 47114321
DIČ: CZ47114321
Evidenční číslo na ISVZUS: 235958
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Prokazování kvalifikace v kostce
21.09.2021
WORKSHOP:Praktická práce s NEN (HTML5)
27.09.2021
Obrana proti rozhodnutím zadavatele - námitky ÚOHS
05.10.2021

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena