Profil zadavatele: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Adresa: Roškotova 1225/1, 140 00, Praha 4
IČ: 47114321
DIČ: CZ47114321
Evidenční číslo na ISVZUS: 235958
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena