Profil zadavatele: Želivská provozní a.s.

Adresa: K Horkám 16/23, 102 00, Praha 10
IČ: 29131804
DIČ: CZ29131804
Evidenční číslo na ISVZUS: 348263
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena