Nabídku již nelze vytvořit, zakázka je po lhůtě podání nabídek.

Detail zakázky zadavatele: Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Adresa: Želechovice- Čížkovice 48, 410 02, Lovosice
IČ: 46772707
Evidenční číslo na ISVZUS: 351424
Adresa původního profilu:

Detail zakázky

Název zakázky: Skládka SONO, etapa C3 – Likvidace skládkových vod z původní jímky
Datum uveřejnění na profilu: 06.05.2019 Interní číslo zakázky: 005-2019
Identifikátor: P19V00000001
Druh zakázky: Služby Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zakázka dělena na části: Ne Jedná se o rámcovou dohodu: Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: Ne Předpokládaná hodnota VZ: 2 970 000,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek: 06.05.2019 Konec lhůty pro podání nabídek: 30.05.2019 13:00
Status: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Datum zrušení VZ:
Evidenční č. VVZ: Datum uzavření smlouvy: 26.06.2019

Dokumenty

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Prokazování kvalifikace v kostce
21.09.2021
WORKSHOP:Praktická práce s NEN (HTML5)
27.09.2021
Obrana proti rozhodnutím zadavatele - námitky ÚOHS
05.10.2021

Účastníci zakázky

Dodavatelé zakázky