Profil zadavatele: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Adresa: Královský vršek 1106/9, 586 01, Jihlava
IČ: 00400858
Evidenční číslo na ISVZUS: 353922
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena