Profil zadavatele: Aeroklub České republiky o.s.

Adresa: U Pergamenky 1511/3, 170 00, Praha
IČ: 00537403
Evidenční číslo na ISVZUS: 235393
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena