Profil zadavatele: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

Adresa: Alejní 12, 415 01, Teplice
IČ: 00524646
Email: ststeplice@seznam.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 233692
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena