Profil zadavatele: EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Adresa: Trojanova 1566, 27401, Slaný
IČ: 46348581
Email: ditrichova@ekofrukt.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 639423
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Jak na funkční veřejné zakázky?
24.04.2019
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena