Profil zadavatele: České přístavy, a.s.

Adresa: Jankovcova 6, 170 00, Praha 7
IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592
Evidenční číslo na ISVZUS: 372653
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena