Profil zadavatele: Obec Vědomice

Adresa: Na Průhonu 270, 413 01, Vědomice
IČ: 00264598
Www: vedomice.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 235690
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena