Profil zadavatele: Město Lom

Adresa: nám. Republiky 13/5, 435 11, Lom u Mostu
IČ: 00266035
DIČ: CZ00266035
Www: www.mesto-lom.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 366937
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena