Profil zadavatele: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Adresa: Sokolská 1869/18, 120 00, PRAHA 2
IČ: 04958268
Email: Petr.Grametbauer@praha2.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: Z2016-000921
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena