Profil zadavatele: Římskokatolická farnost Zbraslav u Brna

Adresa: Komenského 1, 664 84, Zbraslav
IČ: 49460897
Evidenční číslo na ISVZUS: 240484
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena