Profil zadavatele: Český báňský úřad

Adresa: Kozí 4, 110 01, Praha 1
IČ: 00025844
DIČ: 0
Www: www.cbusbs.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 352955
Název používaného tržiště: www.gemin.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena