Profil zadavatele: Český báňský úřad

Adresa: Kozí 4, 110 01, Praha 1
Ič: 00025844
Dič: 0
E-mail: info@cbusbs.cz
Www: www.cbusbs.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 352955
Název používaného tržiště: www.gemin.cz
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena