Profil zadavatele: Český báňský úřad

Adresa: Kozí 4, 110 01, Praha 1
Ič: 00025844
Dič: 0
E-mail: info@cbusbs.cz
Www: www.cbusbs.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 352955
Název používaného tržiště: www.gemin.cz

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
05.09.2017
Workshop: Příprava nabídky v praxi - elektronická vs. papírová
06.09.2017
Jak na veřejné zakázky v roce 2017 pro dodavatele
14.09.2017

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena