Profil zadavatele: Úpravna vody Želivka, a.s.

Adresa: K Horkám 16/23, 102 00, Praha 10
IČ: 26496224
DIČ: CZ26496224
Email: info@zelivska.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 349055
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Příprava nabídky do VZMR
15.05.2019
Námitky, návrhy a dotazy ve VZ aneb braňte se účinně
21.05.2019

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena