Profil zadavatele: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Adresa: Teslova 1202/3, 30100, Plzeň 3
IČ: 26392054
Evidenční číslo na ISVZUS: Z2017-008716
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Odpovědné zadávání, novela ZZVZ od 01.01.2021 - Dodavatelé

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena