Profil zadavatele: KOMPOSTARNA CL s.r.o.

Adresa: Zahrádky 88, 471 01, Zahrádky
IČ: 28689968
Evidenční číslo na ISVZUS: 359884
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena