Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Profil zadavatele:   Obec Ruda nad Moravou

Adresa9. května 40
789 63 Ruda nad Moravou
00303313
E-MailOdeslat zprávu
Evidenční číslo na ISVZUS342236
The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series.
The Počet zakázek podle typu chart showing Počet zakázek series.

Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z ukázkových grafů.


zakázka neukončena

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Typ veřejné zakázky 
Sledování 
 
Oprava mostu na MK v obci Hrabenov Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku
Obnova hřiště na zahradě ZŠ Hrabenov Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - zhotovitel  Užší řízeníStavební prácebSledovatZakazku

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
30. 6. 2017
Workshop: NEN - praktický návod na podání nabídky
11. 7. 2017
Sektorové veřejné zakázky
1. 8. 2017

zakázka byla zadána

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Sledování 
 
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - manažerské řízení přípravy a realizace projektu Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - BOZP + PO Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Chodníky v obci Ruda nad Moravou, ulice 9. května II Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - TDI Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Rekonstrukce a revitalizace sportovně kulturního areálu v Hosticích Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Pořízení nového DA pro JSDH Obce Ruda nad Moravou Zakázka malého rozsahuDodávkybSledovatZakazku1
Obnova veřejného osvětlení v místních částech obce Ruda nad Moravou Zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou – bankovní úvěr Otevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku1
Investiční úvěr na financování akce "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou"P130000007Jednací řízení bez uveřejněníSlužbybSledovatZakazku1
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - přípohky"P13V000000007Zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Strana 1 z 2 (15 položek)< Předchozí12Další >

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Řešení havarijního stavu vodojemu a vodovodního řadu v obci Hrabenov Zakázka malého rozsahuStavební práce
Oprava účelové komunikace Zakázka malého rozsahuStavební práce
Stavební úpravy byvalé kotelny na objekt zásahové jednotky SDH Ruda nad Moravou Zakázka malého rozsahuStavební práce
Energetické úspory pro tělocvičnu Hrabenov Zakázka malého rozsahuStavební práce
Udržovací práce a stavební úpravy kaple sv. Josefa v Hrabenově Zakázka malého rozsahuStavební práce
Pojištění majetku Obce Ruda nad Moravou Zakázka malého rozsahuSlužby
Elektronizace procesů, zajištění online služeb, podání se zpětnou vazbou pro občany Obce Ruda nad Moravou Zakázka malého rozsahuDodávky
Zavedení sběru bioodpadů v Rudě nad Moravou Zjednodušené podlimitní řízeníDodávky
Stavební úpravy a sanace vlhkosti objektu ZŠ v Hrabenově Zakázka malého rozsahuStavební práce
Výměna střešní krytiny - Kulturní dům Záložna Ruda nad Moravou Zakázka malého rozsahuStavební práce
Strana 1 z 2 (14 položek)< Předchozí12Další >

zakázka byla zrušena

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Chodníky v obci Ruda nad Moravou, ulice 9. května Zakázka malého rozsahuStavební práce
Obnova VO v místních částech Rudy nad Moravou Zakázka malého rozsahuStavební práce
Obnova VO v místních částech Rudy nad Moravou Zakázka malého rozsahuStavební práce
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou - TDI a BOZP  Užší řízeníSlužby
Energetické úspory pro tělocvičnu Hrabenov Zakázka malého rozsahuStavební práce
Zavedení sběru bioodpadů v Rudě nad Moravou Zjednodušené podlimitní řízeníDodávky
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – KULTURNÍ DŮM ZÁLOŽNA V RUDĚ NAD MORAVOU Zakázka malého rozsahuStavební práce
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – OBECNÍ ÚŘAD V RUDĚ NAD MORAVOU Zakázka malého rozsahuStavební práce
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY - DŮM SLUŽEB V RUDĚ NAD MORAVOU Zakázka malého rozsahuStavební práce
Investiční úvěr na financování akce "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou"P13V00000008Jednací řízení bez uveřejněníSlužby
Strana 1 z 2 (12 položek)< Předchozí12Další >


Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz