Profil zadavatele: PODKRUŠNOHORSKÉ DOMOVY sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace

Adresa: Na Výšině 494, 417 01, Dubí
IČ: 63787849
Www: http://www.pdss.cz
Evidenční číslo na ISVZUS: 214833
Adresa původního profilu:

Zakázka neukončena

Zakázka byla zadána

Ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka byla zrušena