Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Stanovisko MMR ve věci doby přístupnosti dokumentů na profilu zadavatele

Zdroj: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-ve-veci-doby-pristupnosti-dokumentu-na-profilu-zadavatele-%E2%80%93

Jelikož k provedení ZZVZ ve věci uveřejnění údajů a informacích o veřejných zakázkách (tedy i informací podle § 146 odst. 6 ZVZ) podléhá od 1. 10. 2016 regulaci podle Vyhlášky 168, nelze dospět k jinému závěru než doba, po kterou mají být nepřetržitě bezplatně veřejně přístupné veškeré dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele o veřejné zakázce, činí 2 roky, a to jak u veřejných zakázek v režimu ZVZ, tak u veřejných zakázek v režimu ZZVZ. Jinými slovy v případě, že byl dokument o veřejné zakázce zadavatelem uveřejněn například 15. 1. 2014, musí být tento bezplatně veřejně přístupný nejméně do 15. 1. 2016, a to dle Vyhlášky 168. 

 Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz