Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Uveřejňování údajů o cenách u zadávacích řízení

Zdroj: http://portal-vz.cz/getmedia/c46ada55-c970-447e-95d2-d481839eaa73/Metodika-k-vyhlasce-o-uverejnovani-a-profilu-zadavatele_v1-bez-registrace.pdf

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 168/2016 Sb. musí být všechny údaje o cenách uvedeny vždy v měně CZK. Z tohoto důvodu nelze na e-zakázkách uvést jinou cizí měnu. Pokud je cena v zadávacím řízení uvedena v jiné měně, je třeba ji přepočítat dle kurzovního lístku ČNB, platného v době doplnění údajů o cenách na profilu zadavatele.

 Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz