Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Výsledky hlasování z konference k veřejným zakázkám

V celkem devíti vstupech měli účastníci možnost vyjádřit svůj názor na aplikaci novely zákona o veřejných zakázkách a jejich současný stav.

1. Jsou současně nastavená pravidla pro postup v rámci ZJPŘ zjednodušením procesu? 

 

2. Jakým způsobem má Vaše organizace zabezpečen profil zadavatele splňující požadavky § 149 odst. 9 ZVZ a vyhlášky č. 9/2011 Sb.?

3. V jakých oblastech musí mít vzdělání osoba se zvláštní způspbilostí tak, aby mohla vykonávat svoji činnost? 

4. Kdo platí základní služby e-tržišť, což jsou veškeré úkony umožňující provést všechny kroky spojené se zadávacím řízením spadajícím pod povinnost e-tržišť?

 

5. Která z vlastností připisovaná e-aukcím je podle Vás nejdůležitější?

6. Jakou variantu centralizovaného zadávání preferujete?

7. Ako ste uviedli, jednou z hlavných noviniek novelizácie smerníc je vyššia miera používania rokovacieho konania. Nemáte obavy, že sa tým zvýši možnosť zneužívania verejného obstaravania prostredníctvom presne cieleného rokovania na špecifického dodávateľa?

8. Je 100% povinné nasazení elektronických aukcí při hodnocení VZ cesta správným směrem?

9. Jaká je podle Vašeho názoru skutečná míra manipulací s veřejnými zakázkami?

 

 

 

 

 

 

 Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz