Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

OTIDEA newsletter a studijní materiál z konference


Vážení,

stáhněte si OTIDEA newsletter "Půlroční účinnost transparentní novely zákona o veřejných zakázkách" (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek, Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky versus odůvodnění zakázky, Mimořádně nízká nabídková cena, Krátce k rozsahu odůvodnění jiných obchodních podmínek, Elektronický nástroj E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA, Elektronické tržiště veřejné správy vortalGOV, Úskalí prokazování kvalifikace, Zjednodušené podlimitní řízení lepší ve lhůtě, horší po lhůtě)

a

studijní materiál z konference k veřejným zakázkám konané dne 4.10.2012 pod názvem "Transparentní novela aneb Co je v té krabici?" (prezentace jednotlivých přednášejících)

 Partneři:

Transparency InternationalVšechnyzakázky.cztransparentne.czverejna-soutez.cz