Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Profil zadavatele:   Česká rozvojová agentura

AdresaNerudova 3
118 50 Praha 1
75123924
E-MailOdeslat zprávu
Evidenční číslo na ISVZUS214281
The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series.
The Počet zakázek podle typu chart showing Počet zakázek series.

Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z ukázkových grafů.


Vypsané zakázky - aktivní

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Typ veřejné zakázky 
Sledování 
Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi632264 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku
ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY PRO OBYVATELE VE WOREDÁCH BORICHA A LOKA ABAYA V ZÓNĚ SIDAMA633479 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku
Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.633603 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníDodávkybSledovatZakazku
NASTARTOVÁNÍ A PODPORA STABILNÍ RODINNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V TEŠANJI633072 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku
Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka632863 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníDodávkybSledovatZakazku

Doporučujeme
SMLOUVY VE VZ PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
26. 5. 2016
Zadávací dokumentace a aktuální dění ve veřejných zakázkách
31. 5. 2016
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON (AKREDITOVÁNO MV ČR)
9. 6. 2016

Zakázky po ukončení lhůty pro podání nabídek

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Sledování 
Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku - dodatečné službyMD-2013-057-FO-14050Jednací řízení bez uveřejněníSlužbybSledovatZakazku1
Dodávka IT vybavení pro Národní Universitu Tarase Ševčenka, Starobilsk – Ukrajina Zjednodušené podlimitní řízeníDodávkybSledovatZakazku1
DODÁVKA FÓLIOVNÍKŮ PRO RODINNOU ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI633073 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníDodávkybSledovatZakazku1
Zkvalitnění a zefektivnění produkce skladování a zpracování mléka v Brčku632875 ve Věstníku veřejných zakázekOtevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku1
Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu Zjednodušené podlimitní řízeníDodávkybSledovatZakazku1
Dodatečné služby v rámci zakázky „Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)“527290 ve Věstníku veřejných zakázekJednací řízení bez uveřejněníSlužbybSledovatZakazku1
Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru – dodatečné dodávky521781 ve Věstníku veřejných zakázekJednací řízení bez uveřejněníDodávkybSledovatZakazku1
Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží - 2. fázeVe Věstníku veřejných zakázek 525454Otevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku1
Modernizace a posílení kapacit chirurgické jednotky ve Všeobecné nemocnici Pirot II.Ve Věstníku veřejných zakázek 525777 Zjednodušené podlimitní řízeníDodávkybSledovatZakazku1
Edukace zdravotnického personálu - rodinných lékařů v oblasti onkologie II.Ve Věstníku veřejných zakázek 513019Otevřené řízeníSlužbybSledovatZakazku1
Strana 1 z 9 (82 položek)< Předchozí123456789Další >

Zakázka byla zadána - Archiv

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Rekonstrukce školní budovy Donbaské Národní Akademie Civilního Inženýrství a Architektury, KramatorskCzDA-UA-2015-116-FO-11120/2Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Dodávka pastevních dojíren ovcí - Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýruBA-2015-139-FO-31195/1Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Administrátor veřejných zakázek Veřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Poskytování právních služeb České rozvojové agentuře Veřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Edukace zdravotnického personálu z venkovských klinik v oblasti onkologie II - Gruzínská část Veřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Rozvoj oddělení dětské hematologie v Gruzii II - dodatečné vybavení Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně případného zajištění jímacího vrtuBA-2011-001-FO-14021Veřejná zakázka malého rozsahuSlužby
Dodávka drobného vybavení a mechanizace zemědělcům v Bosně a HercegoviněCzDA-BA-2013-3-31195/6Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Dodávka inseminačních dávek a inseminačního materiálu do BiHCzDA-BA-2013-3-31195/7Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Dodávka technických doplňků k třídící lince ovoceCzDA-MD-2013-6-31162/4 Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Strana 1 z 6 (58 položek)< Předchozí123456Další >

Vypsané zakázky - Zrušeno

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Zajištění vybavení a školení pro pracovníky Státního archivu Bosny a Hercegoviny Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Dodávka technických doplňků k třídící lince ovoceCzDA-MD-2013-6-31162/4 Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Finalizing the construction of a cold storage for fruits and vegetables in MoldovaCzDA-MD-2013-6-31162/5Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
PŘENOS KNOW-HOW V PŘÍSTUPU K ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ - 2. FÁZEVe Věstníku veřejných zakázek 506910Otevřené řízeníSlužby
Dodávka plemenného materiálu zemědělcům v Bosně a Hercegovině513459 Otevřené řízeníDodávky
Dodávka plemenného materiálu zemědělcům v Bosně a Hercegovině513459 Otevřené řízeníDodávky
Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran489938 Otevřené řízeníDodávky
REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V GRADAČACI483030Otevřené řízeníDodávky
Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj vinařských oborů na středních zemědělských školách v Moldavsku489194Otevřené řízeníSlužby
Rozvoj oddělení dětské hematologie v GruziiVe Věstníku veřejných zakázek 494375 Zjednodušené podlimitní řízeníDodávky
Strana 1 z 3 (30 položek)< Předchozí123Další >