Přihlášení vypršelo. Přihlašte se znovu.

Profil zadavatele:   Technické sítě Brno, akciová společnost

AdresaBarvířská 5
60200 Brno
25512285
E-MailOdeslat zprávu
WWWwww.tsb.cz
Evidenční číslo na ISVZUS241052
The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series.
The Počet zakázek podle typu chart showing Počet zakázek series.

Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z ukázkových grafů.


Vypsané zakázky - aktivní

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Typ veřejné zakázky 
Sledování 
Datové úložiště TSB111Otevřené řízeníDodávkybSledovatZakazku
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně105Otevřené řízeníStavební prácebSledovatZakazku

Doporučujeme
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON (AKREDITOVÁNO MV ČR)
20. 9. 2016
SMLOUVY VE VZ PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
29. 9. 2016
KONFERENCE - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2016/2017 „NOVÝ ZÁKON – BUDIŽ SVĚTLO?“
5. 10. 2016

Zakázky po ukončení lhůty pro podání nabídek

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Sledování 
Nátěry sloupů VO ve městě Brně pro rok 2016110Veřejná zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Dodávka 3 ks automobilu pro Technické sítě Brno, akciová společnost109Veřejná zakázka malého rozsahuDodávkybSledovatZakazku1
Pasportizace sekundárního kolektoru Kamenný vrch108Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Odvlhčení primárního kolektoru v městě Brně - II. etapa107Otevřené řízeníDodávkybSledovatZakazku1
Pronájem datových okruhů102Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Nákup nového dieselagregátu pro objekt Barvířská 599Veřejná zakázka malého rozsahuDodávkybSledovatZakazku1
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavebních prací96Veřejná zakázka malého rozsahuStavební prácebSledovatZakazku1
Pronájem a servis kopírovacích a tiskových zařízení včetně příslušenství95Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Servis řídícího systému v kolektorech města Brna pro Technické sítě Brno, akciová společnost89Veřejná zakázka malého rozsahuSlužbybSledovatZakazku1
Dodávka elektrické energie pro odběrná místa společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost88Otevřené řízeníDodávkybSledovatZakazku1
Strana 1 z 3 (23 položek)< Předchozí123Další >

Zakázka byla zadána - Archiv

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Oprava ostění a spár v kolektoru TSB - Kamenný vrch-II.etapa106Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Sanace šachty VŠ2104Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě Brně - I. etapa - II103Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Instalace vyřazovacího kabelu pro radiovou síť - kolektor Líšeň, Kubíkova101Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Odvlhčení primární kolektové sítě ve Statutárního městě Brně - l. etapa - zapojení odvlhčovacích jednotek100Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Oplocení, rekonstrukce a rozšíření stávající zpevněné plochy pozemku Tkalcovská98Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Revitalizace řídícího systému97Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Nové osvětlení cyklostezky Veslařská - Kamenomlýnský most94Veřejná zakázka malého rozsahuStavební práce
Dodávka 1 ks speciálního vozidla s pracovní plošinou pro Technické sítě Brno, akciová společnost93Zjednodušené podlimitní řízeníDodávky
Dodávka 1 ks automobilu nižší střední třídy pro Technické sítě Brno, akciová společnost92Veřejná zakázka malého rozsahuDodávky
Strana 1 z 9 (81 položek)< Předchozí123456789Další >

Vypsané zakázky - Zrušeno

Název zakázky 
Číslo zakázky 
Specifikace zadávacího řízení 
Druh zakázky 
Měření statiky stožárů nedestruktivní metodou ve Statutárním městě Brně83Otevřené řízeníDodávky
Provádění nátěrů stožárů jednotlivých částí VO Statutárního města Brna a na poskytování výkonů souvisejicích61Otevřené řízeníSlužby
Dodávka 1 ks speciálního automobilu s pracovní plošinou pro Technické sítě Brno, a.s.46Zjednodušené podlimitní řízeníDodávky
Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně30Otevřené řízeníSlužby
Poskytování pracovnělékařských služeb25Veřejná zakázka malého rozsahuSlužby